AKTIVITETER PÅ SKJERJEHAMN

Skjerjehamn er eit fantastisk utgongspunkt for aktivitetar både til sjø og lands.
Her vi finn du nokre eksempel på kva vi kan lage til.