BÅTCHARTER FRA BERGEN TIL ÅLESUND

Fjord Guiding eig og disponerar fleire forskjellige type båtar som vi leiger ut med mannskap til ulike oppdrag.