EVENTS, BLÅTURAR OG ARRANGEMENT

Basert på dei fartøy Fjord Guiding disponerar kan vi lage til ei rekke spennande arrangement for mindre grupper.