FISKETUR

Basert på dei fartøy Fjord Guiding disponerar kan vi ta deg med på fisketur langs heile vestlandskysten. Her kan du sjå forslag på nokre konkrete eksempel, men vi kan naturlegvis ta deg med på fisketur kor du måtte ønske.