FISKETUR BERGEN

bergen, byen med matfatet rett utanfor stovedøra!

I Bergen kan vi arrangere fisketurar for alle type grupper. Her kan vi benytte både dei fartøya vi disponerar, men også leige inn andre fartøy.

Vi kan her enten bruke båtar med høg fart som kan ta deg med ut i storhavet, evt. bruke rolige båtar der fisketuren blir på byfjorden.

På ein fisketur er det viktig å ikkje være for mange ettersom det er begrensa kor mange som kan fiske på samme tid. Nesten uansett størrelse på båt vil det være maks 10 personar som kan fiske samtidig. Derfor er det gjerne best å bruke fleire små båtar. Alternativet er å dele gruppa i to slik at nokon fiskar, mens dei andre gjer ein anna aktivitet, for eksempel havrafting med RIB!

Eit spennande innslag på ein fisketur for å få litt action også er å leige inn ein RIB på samme tid. Heile gjengen går ombord i fiskebåten, men etter ei stund kjem ein RIB-båt og møter dykk. Dette kan då være ei overasing for deltakarane, og den vil garantert bli tatt godt i mot. RIB-båten tar då småturar, mens andre fiskar. Båten kan då ta med grupper på inntil 12 personar der ein går ombord direkte frå fiskebåten. 

Ta kontakt så syr vi saman eit artig opplegg!

 • Varighet: Vi anbefaler ein tur på minst 3 timar.
   
 • Pris: Ta kontakt.
   
 • Møteplass: Vi møter deg der du ønskjer!
  For turar ut til havet vil det være beste å starte opp i området Flesland/Hjellestad, men har du god tid eller ønskjer ein kortare tur kan vi plukke deg opp midt i Bergen sentrum!

   
 • Utstyr: Vi stiller med enkelt fiskeutstyr, type fiskesnøre eller liknande. 
   
 • Køyrerute: Der du måtte ønske! Vi gjev forslag basert på kva du er ute etter å oppleve
   
 • Sesong: Vi køyrer turar heile året! På vinteren er sjøen krystallklar og kan gje unike opplevelsar.

 

 

Sognesjo.JPG