FYRSAFARI

Basert på dei fartøy Fjord Guiding disponerar kan vi lage til ei rekke spennande turar til dei flotte fyra vi har langs kysten. Under finn du nokre forslag på kva vi kan tilby. Ta kontakt så finn vi ei god løysning.