SURF & EAT

Basert på dei fartøy Fjord Guiding disponerar kan vi lage til ei rekke spennande arrangement for mindre grupper. Under finn du nokre forslag på turar som inkluderar båttur og bespisning. Disse forslaga passar fint om du skal arrangerere blåtur eller sommarfest. 
Forhåpentlegvis er disse inspirasjon for vidare planlegging av ditt arrangement. Ta kontakt så finn vi ei god løysning.